Jātnieku Sporta Kluba Potenciāls darbības mērķi:

  • Veselīga dzīvesveida veicināšana sabiedrībā, organizējot dažāda veida jāšanas nodarbības ikvienam.

  • Fiziski aktīva un izglītojoša brīvā laika pavadīšana.

  • Bērnu un jauniešu piesaistīšana un apmācība jātnieku sportā, un viņu sportiskās izaugsmes sekmēšana.

  • Biedrības kā sporta kluba atpazīstamības sekmēšana, sportistiem piedaloties jātnieku sporta sacensībās.

  • Jātnieku sporta popularizēšana un attīstīšana Talsu novadā un Latvijā.

Kluba dibinātāji

Jātnieku sporta klubs „Potenciāls” dibināts 2013.gada 13.martā. Tā dibinātāji ir Ieva un Māris Prūši.

Ieva Prūse ar zirgiem darbojas kopš 1999.gada vasaras. Savas jāšanas gaitas uzsākusi z/s "Mangaļi" Ikšķilē. Piedalījusies šķēršļu pārvarēšanas un iejādes sacensībās Latvijas mērogā. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā (LSPA) ieguvusi profesionālo bakalaura grādu ar kvalifikāciju jātnieku sporta vecākas treneris un rekreācijas speciālists, un LSPA profesionālo maģistra grādu ar kvalifikāciju vadītājs sporta jomā.

Māris Prūsis savu pirmo zirgu iegādājies 2013.gada vasarā. Atbildīgs un gādīgs saimnieks 3 zirgiem. Projektē un realizē kluba infrastruktūru un organizē saimniecisko darbību. Rīgas Tehniskajā universitātē ieguvis profesionālo bakalaura grādu fizikā un medicīnas iekārtu inženierijā.

Jātnieku sporta klubs „Potenciāls” īstenojis LEADER projektu „Aprīkojuma iegāde JSK “Potenciāls” organizēto aktivitāšu dažādošanai”

Projekts īstenots biedrības „Talsu partnerības” izsludinātajā projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta īstenošanas rezultātā ir iegādāts jauns, drošības prasībām atbilstošs un ilgmūžīgs jāšanas laukuma aprīkojums (šķēršļu komplekts), piemēroti ādas konkūra segli un drošības standartiem atbilstošas jātnieku aizsargvestes.

Šāda aprīkojuma iegāde uzlabo nodarbību kvalitāti un dažādo ar jauninājumiem JSK “Potenciāls” pieejamās aktivitātes ar zirgiem, pirmkārt, kluba patstāvīgo jātnieku vidū ikdienā un, otrkārt, palielinot pieejamību kvalitatīvam un drošam laukuma aprīkojumam citu klubu jātniekiem aktīvajā sezonā.

90% ELFLA publiskais finansējums, 10% Talsu novada pašvaldības un biedrības JSK „Potenciāls” līdzfinansējums.

Projekta vadītāja Ieva Prūse, JSK „Potenciāls” valdes priekšsēdētājaJSK Potenciāls īstenojis LEADER projektu „Biroja moduļa iegāde jaunu iespēju radīšanai JSK Potenciāls”

Projekts īstenots biedrības „Talsu rajona partnerība” projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta īstenošanas rezultātā kluba dalībniekiem tiks nodrošināta pieejama, piemērota, sausa un silta telpa, kur pārģērbties pirms un pēc treniņiem, atstāt treniņu ekipējumu, sanākt kopā uz treniņu un sacensību analīzi, bērnu vecākiem telpa, kur uzkavēties, kamēr bērns ir nodarbībā, vieta, kur izveidot kluba sasniegumu sienu un sapulcēties domubiedriem.

90% ELFLA publiskais finansējums, 10% Talsu novada pašvaldības un biedrības JSK „Potenciāls” līdzfinansējums.

logo ministriju

Projekta vadītāja Ieva Prūse, JSK „Potenciāls” valdes priekšsēdētāja

JSK Potenciāls īstenoja jauna jāšanas inventāra iegādes projektu

Jātnieku sporta klubam „Potenciāls” Spārē (Talsu novads, Ģibuļu pagasts) realizēts otrais LEADER projekts „Jāšanas inventāra iegāde sporta un brīvā laika aktivitāšu īstenšanai.”

Projekts īstenots biedrības „Talsu rajona partnerība” projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Jauna jāšanas inventāra (3 seglu komplektu) iegādes rezultātā JSK „Potenciāls” jātnieki un zirgi tiek nodrošināti ar kvalitatīvu, drošu un atbilstošu jāšanas inventāru sporta un brīvā laika aktivitāšu īstenošanā un konkūra sacensībās. Projekta rezultāts vairāk vērsts uz bērniem un jauniešiem, jo klubs īsteno licencētu interešu izglītības programmu, kas primāri vērsta uz bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam. Bērni un jaunieši sastāda lielāko daļu no visiem kluba jātniekiem (75%), to skaitā mērķtiecīgi jaunieši, kuri ierodas uz jāšanas nodarbībām no plašas apkārtnes.

90% ELFLA publiskais finansējums, 10% Talsu novada pašvaldības un biedrības JSK „Potenciāls” līdzfinansējums.

logo ministriju

Projekta vadītāja Ieva Prūse, JSK „Potenciāls” valdes priekšsēdētāja

JSK Potenciāls īstenoja zirgu pārvadājamās piekabes projektu

Biedrība Jātnieku sporta klubs „Potenciāls” Spārē (Talsu novads, Ģibuļu pagasts) realizējusi LEADER projektu „Zirgu pārvadājamās piekabes iegāde sporta un brīvā laika aktivitāšu iespēju dažādošanai.”

Projekts īstenots biedrības „Talsu rajona partnerība” projektu konkursā EiropasLauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Zirgu pārvadājamās piekabes iegādes rezultātā JSK „Potenciāls” jātniekiem tiks nodrošinātas fiziski attīstošas un daudzpusīgi izglītojošas brīvā laika pavadīšanas iespējas, bez maksas izmantojot iegādāto zirgu pārvadājamo piekabi nokļūšanai uz un no jāšanas sacensību, izbraukumu treniņu un praktisko semināru norises vietām Latvijā. Zirgu pārvadājamā piekabe nodrošinās zirgu nokļūšanu uz dažādiem sabiedriskiem pasākumiem Talsu un kaimiņu novados, veicinot sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu iedzīvotājiem, iesaistīšanos veselīga un lietderīga brīvā laika pavadīšanā.

90% ELFLA publiskais finansējums, 10% Talsu novada pašvaldības un biedrības JSK „Potenciāls” līdzfinansējums.

logo ministriju

Projekta vadītāja Ieva Prūse, JSK „Potenciāls” valdes priekšsēdētāja